| Humoralpathologisches Forschungslabor | Urinprov

URINUNDERSÖKNINGAR

Misstanke på en bakteriell överväxt av tarmen kan uppstå på grund av hur den har börjat men också på grund av bakteriologiska fynd i avföringen.

Kliniskt åtföljs detta fenomen som också kallas ”bacterial overgrowth” ofta av meteorism och diarréer men också av hudproblem. Detta beror på en påverkan på matsmältningsförmågan som kan åtföljas av inflammatoriska till destruktiva slemhinneförändringar. Orsakerna är följande:

  • Sub- eller anacid mage
  • För stort antal svårsmälta proteiner och/eller kolhydrater
  • Segmentella tarmmotilitetsstörningar med förlångsammad tarmpassage
  • Exretorisk pankreasinsufficiens

På grund av det ökade antalet bakterier i tarmen uppstår ett för stort antal bakteriella metaboliter från näringsämnen. Dessa metaboliter avgiftas i levern och utsöndras via njurarna.

Det kvantitativa beviset på fenoler i natt- och morgonurin är vid förhöjda värden en tillförlitlig indikator på en överväxt av tunntarmen.

Genom särskild analys av nitrosonaftol och indikan är det dessutom möjligt att lokalisera en växt i tarmen. Medan fenol huvudsakligen resorberas i tunntarmen, är indikan en bakteriell ämnesomsättningsprodukt som resorberas i tjocktarmen.

Normalområde fenol: < 70 mg/dl Urin
Tecken på mikrobiell överväxt i tunntarmen: > 70 mg/dl Urin

Normalvärde nitrosonaftol: < 0,1 dE
Tecken på bakteriell överväxt i tunntarmen: > 0,1 dE

Normalbereich Indikan: 1,0 till 3,0 mg/dl Urin
Tecken på bakteriell överväxt i tjocktarmen: > 3,0 mg/dl Urin

uppåt ▲

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor