| Humoralpathologisches Forschungslabor | HLB-Bluttest

KAPACITET

I HLB provet kan man avläsa 5 grader av försämringar i blodet. Det ger också upplysningar om ämnesomsättningen och organbelastningen hos patienterna.

Vårt bloddiagnostik-protokoll omfattar:

Det är möjligt att klart och träffsäkert bekräfta symptom på flera sjukdomar, t ex ämnesomsättningsrubbningar, mineralbalansen, definierade blod- och organbelastningar, inflammationer, benägenhet för allergi och stressbelastningar.

Vi vill göra er uppmärksamma på två mycket intressanta möjligheter i vårt diagnoserbjudande:

För kontroll av behandlingsutvecklingen finns möjlighet att genomföra 7 tester var 14:e dag. Med det sjunde provet får ni en grafisk utvärdering av terapiförloppet. Protokollet av behandlingsutvecklingen omfattar 9 diagram där styrkan av den enskilda organbelastningen framställs i en utveckling under tiden.
© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor