| Humoralpathologisches Forschungslabor | HLB Blodprov

DIAGNOS AV BEHANDLINGSUTVECKLINGEN

Under en utvecklingsstudie erbjuder vi, ibland var 14:e dag, upp till 7 resultat i form av en grafisk utvärdering av den totala toxiska belastningen och den toxiska organbelastningen.

Med utgångspunkt från denna dokumentation kan individuella terapeutiska åtgärder bestämmas för varje patient och ni kan beskriva utvecklingen av behandlingen på ett övertygande sätt för era patienter.

Eftersom man erfarenhetsmässigt vet att kroniska sjukdomar kräver en längre terapeutisk intervention, erbjuder vårt tidsfönster på ett kvartal idealiska förutsättningar för en diagnos av terapiutvecklingen av sjukdomar som behöver en längre behandling.

Genom att regelbundet ta blodprover var 14:e dag får ni fortlöpande aktuella värden. Dessa värden kan föras in i de utvärderingsdokument som medföljer. De utvecklingskurvor ni då får ger er möjlighet att diskutera och kontrollera utvecklingen tillsammans med era patienter. HLB utvecklingsdiagnosen avspeglar alltså de terapeutiska åtgärderna.

Diagrammet nedan visar ett exempel på de 9 diagram som ingår i dokumentationen av behandlingsförloppet (total toxisk belastning, mage, tarm, njurar, lever, bukspottskörtel, hjärta, uro-genitalvägar, endobios-stadier) – tidsutvecklingen för behandling av en stark leverbelastning.

Grafik 2

Grafik 2:
Resultat av terapiförloppet vid leverbelastning. Blodprover togs 7 gånger var 14:e dag.

Tolkning av kurvan:

Efter en första försämring (två veckor efter påbörjad behandling), vilket kan inträffa vid en grundregleringsterapi, sjunker värdet för leverbelastningen under den kritiska tröskeln enligt exemplet ovan.

Vid en diagnos av behandlingsförloppet skall man tänka på att blodproverna tas under likartade förhållanden (samma tidpunkt på dagen, utan stress, inte direkt efter maten), se också under blodprovstagning.

uppåt ▲

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor