| Humoralpathologisches Forschungslabor | HLB Blodprov

BildDokumentation

Dessa bilder bekräftar den påtagliga skillnaden mellan friskt blod och blod med mycket stark toxisk belastning (endobios).

Bild 1: Friskt blod
Bild 2: Sjukt blod

Resultatet av blodtesterna differentierar blodets belastning i en skala som sträcker sig från ytterst liten belastning till mycket stark belastning.

0 = ingen toxisk belastning
1 = ringa toxisk belastning
2 = medelstark toxisk belastning
3 = stark toxisk belastning
4 = mycket stark toxisk belastning

Friskt blod breder ut sig jämnt på objektsglaset och har en homogen struktur när det har torkat, se bild 1. Mönstret påminner om den makroskopiska strukturen i storhjärnan. De svartfärgade retikulära trådarna bildas av fibrinet. De röda fläckarna består av de ihopklumpade erytrocyterna.

Bild 2 visar förändringar i blodstrukturen hos sjukt blod. De röda blodkropparna är förminskade och delvis förstörda. Strukturen ser ”sönderriven” ut och fibrinnätet är nästan upplöst. I tomrummen mellan klustren av erytrocyter finns isolerade blodceller och ansamlingar av ytterst små granula. Det har uppstått hemolys.

Styrkan av belastningen ger en första hänvisning om sjukliga eller degenerativa processer i kroppen som står i förbindelse med bestämda organ eller utgår ifrån dessa.

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor