| Humoralpathologisches Forschungslabor | HLB Blodprov

SYSTEMFÖRHÅLLANDEN

Beskrivning av organövergripande påverkan på organismen

HLB blodprovet erbjuder möjlighet att påvisa systemövergripande belastningar på organismen och att närmare definiera påverkan på följande system:

  • Respirationssystemet
  • Hjärtkretsloppssystemet
  • Matsmältningssystemet
  • Utsöndrings- och genitalsystemet

Blodserumet innehåller utsöndringar från organens körtlar och vävnader som fördelar sig i hela kroppen. I och med detta återspeglas varje organs funktionstillstånd i blodet. Detta visar sig i HLB testet genom karakteristiska förändringar i blodmönstret.

För att kunna påbörja en framgångsrik behandling bör alla parametrar i en diagnos tas i beaktande.

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor