| Humoralpathologisches Forschungslabor

VÄLKOMMEN

Välkommen till det humoralpatologiska forskningslaboratoriets hemsida

Redan i gamla urkulturer visade kroppsvätskorna och framför allt blodet hälsans tillstånd. Enhetligheten i humoralsystemets tusentals sjukdomar var de antika läkarnas grunder för det terapeutiska förfaringssättet. Vetskapen om detta sammanhang har tyvärr gått förlorad inom den moderna medicinen. I vårt humoralpatologiska forskningslaboratorium vill vi åter göra denna kunskap tillgänglig.

Humoralpatologin är den antika läran om hur sjukdomar uppstår. Detta gamla sjukdomskoncept avlöstes 1870 i och med grundandet av cellulärpatologin genom Rudolf Virchow. Sedan denna tid betraktar medicinarna cellen som utgångspunkt för sjukdomars uppkomst. Blodets framträdande ställning i systemet beaktas också särskilt. Ty blodet genomströmmar alla vävnader och organ. Genom utsöndring i körtlar och vävnad återspeglas i blodet funktionstillstånden i de enskilda organen.

Som komplettering till era kemiska laboratoriefynd genomför vi sedan 1988 HLB tester. HLB testet är ett kvalitativt blodkoagulationsprov som drar slutsatser om tillståndet i de röda blodkropparna, cirkulationsförmågan och ämnesomsättningen. HLB testet är ett viktigt komplement till den Enderleinska bloddiagnostiken.

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor