| Humoralpathologisches Forschungslabor | HLB Blodprov

ENDOBIOSSTADIER

Indelningen i endobiosstadier ger er information om graden av belastning på blodet. Följande grader av blodförsämring kan ses:

  • Endobios pre
  • Endobios positiv I
  • Endobios positiv II
  • Endobios positiv III
  • Endobios positiv IV

Liksom homotoxin- och fasläran enligt dr Heinrich Reckeweg, motsvarar endobiosstadierna faser av en sjukdomsmanifestation.

Stadierna endobios pre och positiv I motsvarar den humorala fasen enligt Reckeweg, endobios positiv II motsvarar matrixfasen, endobios positiv III och IV den cellulära fasen. Det biologiska tvärsnittet ligger i matrixfasen. Den markerar gränsen för övergången från funktionella störningar till manifestationer i vävnader och organ.

Endobiosstadierna positiv III och IV fordrar en vidare diagnostisk förklaring.

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor