| Humoralpathologisches Forschungslabor | AVFÖRINGSPROV

PARASITOLOGISK UNDERSÖKNING AV AVFÖRINGEN

Tarmparasiter påvisas enligt speciella bearbetningsmetoder i mikroskopiska undersökningar. Det är också möjligt att identifiera parasiter i avföringsprover som skickas per post.

På grund av de gynnsamma omständigheterna i sydligare länder (bristande hygien, insekter som bärare, klimat) kan man här ofta påträffa parasitära infektioner. De har också en viss betydelse i Mellan- och Östeuropa.

Intestinala parasiter indelas i protozoer (encelliga) och maskar.

Till protozoerna hör:

 • Amöbor (rhizopoder) t. ex Entamoeba histolytica
 • Flagellater t. ex Giardia lambia
 • Ciliater t. ex Blantidium coli
 • Sporozoer t. ex Cryptosporidium ssp

Till maskarna hör:

 • Lymfmaskar (trematoder)
 • Bandmaskar (cestoder)
 • Rundmaskar (nematoder)

Indikationen för en parasitologisk avföringsundersökning är:

 • Akuta gastrointestinala besvär, särskilt efter en utlandsresa
 • Kroniska gastrointestinala besvär
 • Recidiverande diarréer
 • Malassimilationssymptom
 • ”Tillväxtstörningar” hos barn
 • Anemi
 • Blod i avföringen
 • Kronisk recidiverande urtikaria
© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor