| Humoralpathologisches Forschungslabor | HLB-Blodprov

Organspecifik belastning

Organspecifik belastning

Utom att kunna påvisa den totala toxiska belastningen erbjuder HLB provet en analys av sjukdomssignaler från olika organ genom synbara symptom i den morfologiska bilden.

Bilden på höger sida visar hur en riktningsdiagnostisk organbelastning kan se ut i bloddroppar.

Vi indelar graden av organspecifik belastning i 5 stadier. Denna indelning möjliggör att ställa den totala toxiska belastningen i relation till organbelastningen.

0 = ingen toxisk belastning
1 = ringa toxisk belastning
2 = medelstark toxisk belastning
3 = stark toxisk belastning
4 = mycket stark toxisk belastning

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor