| Humoralpathologisches Forschungslabor | AVFÖRINGSPROV

Intestinalflora-diagnostik

Avföringsundersökningar är ett ovärderligt hjälpmedel både vid diagnostik och kontroll av behandling med mediciner eller diet vid mag- tarmsjukdomar.

För differentialdiagnostiska syften erbjuder vi följande analysmetoder:

 • Kvantitativa som omfattar aeroba och aneoroba bakterier i den fysiologiska tarmfloran
 • Påvisande av enteropatogena mikroorganismer (sjukdomsalstrare) i avföringen (salmonella, shigella, parasiter, virus)
 • Undersökning av svampar i avföringen
 • Undersökning av parasiter i avföringen
 • Undersökning av inflammationsparametrar i avföringen
 • Undersökning av matsmältningsparametrar i avföringen
 • Fastställande av immunparametrar

Den fysiologiska betydelsen av tarmfloran får allt större uppmärksamhet i den moderna diagnostiken och behandlingen. I motsats till huden med sin yta på c:a 2 m2 och lungorna med en yta på ungefär 100 m2 har tarmen med en dimension på 300 till 500 m2 en särställning. Med sitt strukturellt och funktionellt öppna system blir tarmen huvudkontakten med omvärlden i den mänskliga organismen.

Gastrointestinalkanalen koloniseras av mellan 1014 till 1015 bakteriella mikrober som är 10 till 100 ggr fler än den mänskliga cellen har. Bakteriefloran bidrar med sina c:a 800 g hos en vuxen människa till den totala kroppsvikten.

Den fysiologiska intestinala mikrofloran har viktiga funktioner:

 • Skyddar organismen mot infektioner med patogena mikrober (barriärfunktion)
 • Gynnar ämnesomsättningen och genomblödningen i tarmmukosa
 • Påverkar det tarmassocierade immunsystemet (GALT= gut associated lymphoid tissue)
 • Sätter igång tarmmotiliteten
 • Anskaffning av vitaminer (B1, B2, B6, B12, Folsyra, biotin, niacin, K2)

En rad faktorer kan bidra till förändring av den fysiologiska tarmfloran som t ex:

 • Reducering av matsmältningskapaciteten via lever och bukspottskörtel
 • Belastning av immunsystemet
 • Intensiv antibiotikabehandling
 • Felaktig kost
 • Skadliga ämnen och vissa läkemedel
 • Psykiska faktorer
 • Försurning

Ofysiologiska mikroorganismer kan få övertaget och genom sin ämnesomsättningsverksamhet kan det bli en svår belastning för organismen. Det kan medföra att tarmen blir mer mottaglig för skadliga ämnen. Sådana skadliga ämnen kan också vara allergena substanser vilka ger allergiska reaktioner. Återställandet av en normal tarmflora kan därmed anses vara en grundläggande terapeutisk åtgärd.

uppåt ▲

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor