| Humoralpathologisches Forschungslabor | HLB Blodprov

BEHANDLINGSFÖRSLAG

Vårt laboratorium erbjuder den speciella servicen att för varje patient ge ett individuellt behandlingsförslag.

Behandlingsförslaget är alltid riktat mot en grundläggande reglering av kroppen!

Botandet av sjukdomar med innebörden av en grundreglering betyder inte att man tar bort symptomen utan botande betyder återställandet av en förlorad jämvikt.

Grundregleringen omfattar:

  • Reglering av syra-bas balansen
  • Reglering av mineralbalansen (elektrolytbalansen)
  • Reglering av vätskebalansen
  • Sanering av organismens mikroekologi

Grundreglering sker genom:

  • Omställning av näringsintaget till en vegetarisk fullvärdeskost
  • Avlägsnande av slaggprodukter från organismen genom utdrivande åtgärder
  • Regenerering av avgiftningsorgan (framför allt lever, njure, tarm)
  • Jämvikt mellan övergödning och näringbrist
© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor