| Humoralpathologisches Forschungslabor | AVFÖRINGSPROV

Immunparameter

I1 IgA, Fekalt sekretoriskt immunglobulin A (sIgA)

Med näringen kommer otaliga potentiellt infektiösa och/eller antigenverksamma agens in i tarmlumen och detta inträngande i organismen måste förhindras. Härtill kommer den massiva koloniseringen av kroppsegen standardflora i gastrointestinalkanalen. Å andra sidan måste tarmen vara genomsläpplig för näringsämnen. Det tarmassocierade immunystemet (GALT) kommer därför att tidigt få en fylogenetisk betydelse för immunförsvaret.

Det sekretoriska immunglobulin A tar arbetsmässigt del i slemhinnans epitelceller och i de syntetiserade plasmacellerna som är lokaliserade i det subepiteliala området. För att få en första överblick över det aktuella funktionstillståndet i GALT bör man göra en sIgA bestämning, vilken återspeglar sekretionsförmågan och stimulationsgraden hos plasmacellerna som finns i tarmens submukosa.

Minskat sIgA värde i avföringen bör beaktas vid följande sjukdomar:

  • Allergiska sjukdomar (t. ex atopisk rhinit, astma bronkiale, neurodermatit, livsmedelsallergier)
  • Ökad infektionskänslighet (t. ex recidiverande infektioner i öron-näsa-hals området)
  • Immunosuppressiva tillstånd (t. ex vid kemoterapi, strålning)
  • Tarmmykoser, vissa mykoser

Bestämning av fekalt sIgA ger ett resultat av immunmodulativa åtgärder, t. ex inom ramen för en mikrobiologisk behandling.

Normalvärde: > 0,7 mg/g Stuhl
Tecken på påverkan av det tarmassocierade immunsystemet: ≤ 0,7 mg/g avföring

uppåt ▲

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor