| Humoralpathologisches Forschungslabor | HLB Blodprov

GRAFISK FRAMSTÄLLNING

Vår utvärdering av organbelastningen definieras i grafisk form.

Efter många års erfarenhet och svar från terapeuter har vi kunnat indela graden av toxisk organbelastning och den totala toxiska belastningen i två områden genom definitionen av en ”kritisk tröskel”.

Om graden av toxisk belastning ligger över ett värde på 1.5 (kritisk tröskel) befinner det sig på ett kritiskt område (>1, 5) som vi särskilt framhåller i den grafiska utvärderingen.

Grafik 1

Grafik 1:
Organbelastningar som beskriver tillståndet i kroppen.

Organbelastningar som hamnar inom det kritiska området fordrar ovillkorligen en terapeutisk intervention och bör klargöras vidare diagnostiskt.

Organbelastningar som ligger under den kritiska tröskeln men som ändå finns där har stor nytta av målinriktade preventivmedicinska åtgärder.

Om det inte är möjligt att differentiera mellan tarm- och magbelastningar gör vi en sammanfattning av belastningen på mag-tarmkanalen.

uppåt ▲

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor