| Humoralpathologisches Forschungslabor | HLB Blodprov

BLODPROVSTAGNING

Vid blodprovstagning ska man tänka på följande:

  • Medicinering med hormonpreparat, cytostatika, psykofarmaka och immunosuppressiva medel påverkar resultatet och skall därför noteras på provtagningsblanketten.
  • Inget blodprov under och upp till 3 dagar efter menstruation.
  • Vid strål- och kemoterapi bör blodprov tas först 3 veckor efter avslutandet.
  • Graviditet före och under en studie av behandlingsutveckling skall noteras.

Dokumentering av förändringar i medicineringen under ett behandlingsförlopp är grundläggande för en korrekt tolkning av resultaten.

Vid en diagnos av behandlingsutvecklingen skall man öppet diskutera samtidig medicinering med patienterna, särskilt när det handlar om ovan angivna läkemedel.

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor